Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis svolání shromáždění vlastníků 10.08.2008

10. 8. 2008

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

z jednání shromáždění Společenství pro dům č.p. 268 Zábřežská, Hanušovice, IČO 278 47 951 zapsaným v rejstříku společenství vlastníků vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl S, vložka 10105 - zapsaném dne 21.6.2008

 

 

Zápis svolání shromáždění vlastníků

( viz. stanovy)

 

Datum a místo shromáždění :               10.8.2008 v 18:00 hod.

                                                                  V prostorách domu

 

Návrh usnesení do zápisu z jednání shromáždění vlastníků jednotek:

Program schůze:

 

1)      Revitalizace domu  Zábřežská č.p. 268, Hanušovice

2)      Financování, zajištění, výše, fixace -  úvěru

3)      Volba nového správce

4)      Různé

 

Průběh schůze a návrhy do zápisu z jednání shromáždění:

 

 

1)      Revitalizace domu

a)      shromáždění schvaluje přípravu a zahájení rekonstrukce (regenerace) domu - kompletní oprava:

·         statické posouzení budovy

·         zateplení obvodového pláště

·         výměna oken a dveří (výplně otvorů)

·         oprava a zateplení střechy

·         rekonstrukce stoupaček

·         rekonstrukce balkonů včetně zábradlí

·         rekonstrukce výtahu

·         další činnosti související s regenerací.

 

b)     zastupování výboru  při výběrovém řízení na generální dodavatelé oprav domu

 

c)     shromáždění vlastníků jednotek schvaluje pověření právnické osoby Společenství pro dům č.p. 268 Zábřežská, Hanušovice, IČO 278 47 951 v zastupování vlastníků průběhem revitalizace  k odst. 1)bod a) tohoto zápisu

 

d)     shromáždění vlastníků jednotek schvaluje spolupráci s fa Bytové centrum Schönberg, s.r.o  v zastupování při koordinaci přípravy revitalizace

 

2)    Financování

a)     shromáždění schvaluje přijetí investičního úvěru až do výše 4 000 000  Kč na rekonstrukci domu k odst. 1)bod a) tohoto zápisu

 

b)     shromáždění schvaluje fixaci úrokové sazby z úvěru (2a) s tímto výsledkem :.NA 15 LET

 

 

c)     shromáždění schvaluje dobu splatnosti úvěru (2a) s tímto výsledkem :.NA 20 LET

 

d)     shromáždění schvaluje jako zajištění úvěru blokaci peněžních  prostředků na účtu klienta ve výši dvojnásobku nejvyšší měsíční splátky jistiny a úroku nebo záruku ČMZRB k odstavci 2 tohoto zápisu.

 

e)     shromáždění schvaluje rozhodnutí o zvýšení příspěvků na náklady spojené se správou společných prostor (společných částí) domu // Zvolení výše „FONDU OPRAV“ do výše 26 Kč /m2 . // výše příspěvků členů do fondu oprav je stanovena dle celkové bytové plochy //

 

3)    Správa budov

a)    shromáždění schvaluje změnu správce budov : Bytové centrum Schönberg, s.r.o  se zahájením činnosti od 1.1.2009 a výpověď stávajícímu správci.

 

4)    Různé :

a)     Bez připomínek

 

Přílohy :

 

Č.1) Prezenční listina s vyjádřením souhlasu jednotlivých vlastníků, s označením spoluvlastníků jednotek , kteří hlasovali za společného člena.

 

 

 

V Hanušovicích  dne: 10.8.2008

 

 

 

           …………………..……….          ………….…………

                                                                     předseda výboru                člen výboru

                           

                                                                           společenství vlastníků jednotek