Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze dne 16.6.2010

20. 6. 2010

SPELEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 JEDNOTEK
 
z jednáni shromazdeni Společenství pro dum č. p.268 Zábřežská., Hanušovice, [CO 278 47 951 zapsaným v rejsíkuspolečenstvlastníků
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl S, vložka 10105 - zapsaném dne 21.6.2008
 

ZÁPIS ZE SVOLÁNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ

 VLASTNÍKŮ
 

16.06.2010 V 19:00 hod. v prostorách domu

 

Začátek schůze v 19:00. Schůzi zahájil p. Jurásek, který ji řídil. Přivítal všechny přítomné a provedl prezentaci. Přítomno bylo 24 vlastníků Společenství z 33 vlastníků, což představuje asi 71.98% celkového podílu a tento počet je dle stanov společenství dostatečný k tomu, aby byla schůze schopná se usnášet.

 
Program:

1.      bod – Předložení výroční zprávy společenství za rok 2009.

2.      bod – Návrh na schválení vkladů do FO.

3.      bod – Návrh na schválení Domovního řádu.

4.      bod – Placení předpisů a stanovení výší penále.

5.      bod- Diskuse.

6.       

Jednání:
 1. bod

Předložení výroční zprávy společenství za rok 2009 a předložení návrhu na opravy v panelovém domě na rok 2010 a to: 

                   I.      nové schránky – předložení návrh Smolovy o díle od společnosti DOLS

                II.      příprava na digitalizaci – požádat firmy o návrhy na smlouvy o dílo.

             III.      rekonstrukce osvětlení společných prostor- výměna svítících těles

             IV.      malování ve společných prostorech- chodby + schodiště.

      Bylo hlasováno: o návrhu oprav bylo hlasováno – pro 33 přítomných, proti 0, hlasování se zdržel 0

2. bod

Návrh na schválení vkladů do FO: jedná se o zisky z úroku, dotace z programu panel,ČKAIT.

     Bylo hlasováno: o návrhu vkladu bylo hlasováno – pro 33 přítomných, proti 0, hlasování se zdržel 0

 
 
3. bod

Návrh na schválení Domovního řádu. Návrh domovního řádu byl vyvěšen na nástěnce od15.09.20008, - Bez připomínek.

   Bylo hlasováno: o domovním řádu bylo hlasováno – pro 30 přítomných, proti 1, hlasování se zdržel 2

 

4. bod

Placení předpisů a stanovení výší penále.

Všichni vlastníci jsou povinni platit stanovené předpisy do 15. dne běžného měsíce ochranná doba je stanovena do 20. dne běžného měsíce. O 21. dne běžného měsíce poběží penále ve výši 0,05% z stanoveného předpisu bytu. Minimální částka za měsíc je stanovena 25Kč.

   Bylo hlasováno: o návrhu vkladu – pro 33 přítomných, proti 0, hlasování

se zdržel 0

 
 
 
 
 
 
5. bod
Diskuze

 – za výbor společenství pan Krupa návrh na měřáky tepla, na žádost vlastníku- diskuze o měřených hodnotách a započítaní celkové plochy.

Bylo hlasováno: o měřákach tepla – pro 3 přítomní, proti 30, hlasování se zdržel 0-

bylo navrženo znovu diskusí měřákách po vyúčtování za rok 2010.

 

 Bylo schůzí přijato body 1, bod 2, bod 3, bod 4,          

 

Přítomni byli řídícím schůze dotázáni na připomínky. Vzhledem k tomu, že z přítomných neměl nikdo připomínky, předsedající schůze konstatoval, že usnesení byla přijata a chůze byla ukončena.

 
Přílohy:

I.                   Prezenční listina.

 
 
 

V Hanušovicích dne 16. 06. 2010

 
                                                                 ……Jurásek……………              ………………………..

                                                                předseda výboru                   

                                                              Společenství pro dum č. p.268 Zábřežská., Hanušovice.